แบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริการ

 • (สามารถดูได้จากใบแจ้งค่าใช้บริการ)
 • (สามารถดูได้จากใบแจ้งค่าใช้บริการ)


 • ชาย (Male) หญิง (Female)
• อาชีพ
 • รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานบริษัท
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • นักเรียน/นักศึกษา
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)
• รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
 • น้อยกว่า 15,000 บาท
 • 15,001 – 30,000 บาท
 • 30,001 – 50,000 บาท
 • 50,001 – 80,000 บาท
 • 80,001 – 100,000 บาท
 • มากกว่า 100,000 บาท
• กิจกรรมที่คุณสนใจเป็นพิเศษ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • ดูหนัง
 • ดูคอนเสิร์ต / ชมการแสดง
 • ทานอาหารนอกบ้าน
 • ท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง
 • ท่องเที่ยวต่างจังหวัด
 • ท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • คอร์สอบรม
 • ช็อปปิ้ง
 • สปา / เสริมความงาม
 • อ่านหนังสือ
 • เล่นกีฬา
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ/รับข่าวสาร

• คุณยินดีรับข่าวสาร สิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นต่างๆ จาก ทีโอที ผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • ไปรษณีย์
 • e-Mail
 • SMS
 • ไม่ต้องการรับข่าวสาร
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)

ความสนใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

• จำนวนสมาชิกในครอบครัว / องค์กรของคุณที่ใช้อินเตอร์เน็ต
 • 1 คน
 • 2 คน
 • 3-4 คน
 • มากกว่า 4 คน
• คุณใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง
 • น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
 • 1 – 2 ชั่วโมง
 • 3 – 4 ชั่วโมง
 • มากกว่า 4 ชั่วโมง
• วัตถุประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • ค้นหาข้อมูล / รับข่าวสาร
 • รับส่งอีเมลล์
 • การศึกษา
 • แชร์ข้อมูล อาทิ อัพโหลด รูป หรือวีดีโอ
 • ค้าขาย (e-commerce)
 • ซื้อ หรือสั่งจองสินค้า / บริการ
 • ดู หรือดาวน์โหลดวีดีโอ
 • ฟัง หรือดาวน์โหลดเพลง
 • เล่น หรือดาวน์โหลดเกม
 • เข้าสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook, Web blog, Myspace, Hi5
 • การติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตอื่นๆ เช่น On MSN, Skype
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)
• คุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ใดบ้างดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 • นอกสถานที่ โดยต่อผ่านโทรศัพท์มือถือเข้าโน้ตบุ๊ค
 • นอกสถานที่ โดยต่อผ่าน wi-fi hot spot เข้าโน้ตบุ๊ค
 • ใช้จากคอมพิวเตอร์ที่บ้าน
 • ใช้จากคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน
 • ดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ / พีดีเอ / iPad โดยตรง
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)

ท่านไม่ได้กรอก รหัสลูกค้า (Account No.) หมายเลขโทรศัพท์ / ADSL ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โทรศัพท์มือถือ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อรับสิทธิพิเศษ